Voor een goed doel

Het goede doel

De opbrengst van de fietstocht naar – en over – de Mont Ventoux komt ten goede aan speciaal onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking in Bangladesh. Speciaal onderwijs is een van de activiteiten van Niketan, een stichting waarvan de oprichters al sinds 1995 actief zijn in het Zuid-Aziatische land.

Foto van een klasje voor speciaal onderwijst in BangladeshUitbuiting, mishandeling, verwaarlozing, gebrek aan stimulatie en aandacht. Dat is de dagelijkse realiteit van duizenden kinderen met een verstandelijke beperking in Bangladesh. Kinderen met een beperking krijgen in Bangladesh geen aandacht en worden verwaarloosd.
Niketan helpt deze kinderen. En hun ouders. Zo zijn er in de afgelopen 15 jaar dagverblijven gerealiseerd waar deze kinderen gericht op hun ontwikkelingsniveau activiteiten aangeboden krijgen.
Stichting Niketan wil, aansluitend op de dagverblijven, speciaal onderwijs realiseren en lesmateriaal ontwikkelen voor kinderen van 6 tot 13 jaar, zodat zij ook naar school kunnen.
lees meer…

The Thom Foundation Thom Ventoux 2014

De Thom Ventoux is een prestatiefietstocht van 70 kilometer naar de top van de Mont Ventoux, bedoeld om geld in te zamelen voor kinderen met een beperking. Organisator is de The Thom Foundation (TTF). Het is een stichting die is opgericht ter nagedachtenis aan Thom Bredenbeek, die in 2004 overleed toen hij 10 jaar oud was. Met de stichting leeft de naam van Thom voort en zorgen zijn familie en vrijwilligers er voor dat kinderen met beperkingen in ontwikkelingslanden een menswaardiger bestaan kan worden geboden.

Deelnemers aan de door TTF georganiseerde Thom Ventoux werven sponsors en als tegenprestatie beklimmen ze de Mont Ventoux, een 1912 meter hoge berg in Zuid-Frankrijk.

The Thom Foundation wordt gerund door louter vrijwilligers.
Op de website zijn de jaarverslagen van TTF beschikbaar (onderaan de pagina).

Stichting Niketan Stichting Niketan

Goede doelen, daar zijn er een heleboel van. Waarom dan uitgerekend een sponsorfietstocht ondernemen waarvan de opbrengst is bestemd voor stichting Niketan? Het antwoord is simpel: omdat Niketan zich bekommert om kinderen die hulp heel hard nodig hebben, en daar bovenop omdat het in de praktijk heel moeilijk blijkt te zijn om kinderen met spastische verlamming of een verstandelijke beperking in ontwikkelingslanden ook daadwerkelijk te helpen.

Deze kinderen kun je niet helpen door ze te genezen, te opereren of een prothese te geven. Hun basisbehoefte bestaat uit zorg en begeleiding, door begeleiders die echt begrijpen wat de kinderen nodig hebben. Zoiets voor elkaar krijgen in een ontwikkelingsland kost vele jaren werk, bloed, zweet en tranen. Niketan is al sinds 1995 actief in Bangladesh. Aan de resultaten is inmiddels duidelijk te zien dat de investering en in tijd en geld rendement opleveren.

Net als TTF wordt ook stichting Niketan gerund door louter vrijwilligers.
Op de website zijn de jaarverslagen van Niketan beschikbaar.

Video over het werk van Niketan

Voor stichting Niketan is een korte videofilm gemaakt over het werk van de stichting in Bangladesh. Aanrader!

Strijkstok?

Enkel goede intenties en aansprekende resultaten zijn vandaag-de-dag niet voldoende. Mensen die geld geven aan goede doelen worden steeds kritischer. En terecht, want ze schenken naast geld ook vertrouwen. Helaas zijn er te vaak verhalen over geld dat is ingezameld voor een goed doel, terwijl dat niet aan het doel zelf worden besteed. Maar aan managers met torenhoge uurtarieven, bijvoorbeeld. Of aan uitgaven ten behoeve van de eigen organisatie, die indruisen tegen de algemeen heersende opvatting van verantwoorde besteding. De uitdrukking die daarvoor gebruikt wordt is “Er blijft veel aan de strijkstok hangen”.

TTF en Niketan zijn niet alleen helder over hun inkomsten en uitgaven, beide stichtingen slagen er daarnaast in om met relatief weinig geld aansprekende resultaten te boeken, zo blijkt uit de jaarverslagen. Dat is in belangrijke mate te danken aan het netwerk van vrijwilligers dat beide organisaties hebben. Vrijwilligers die vaak al jarenlang en zonder financiële vergoeding veel vrije tijd steken in ‘hun’ stichting. Niet enkel omdat zij achter de visie en doelstelling staan, maar ook omdat zij vertrouwen hebben dat de stichtingen verantwoord omgaan met het toevertrouwde geld.

Transparantie en een hoog rendement, dat is een bijzondere combinatie. Een klein particulier initiatief als Niketan kan zich op dat vlak meten met de grootste goede doelen van Nederland, zo is de afgelopen jaren gebleken uit de juryrapporten van de Transparant Prijs:

De top van de kleine goede doelen in de TransparanKrant 2013TransparanKrant 2013. Niketan staat met transparantiescore ABA op een gedeelde derde plaats, onder het kopje 'Achtervolgers'Bron: de TransparantKrant 2013 (PDF-document, 5 megabyte), , pagina 16, kopje ‘Categorie kleine fondsenwervende instellingen’

Overigens zijn de deelnemers aan de Transparantprijs uitsluitend goede doelen die belang hechten aan transparantie. Van andere fondsenwervende organisaties blijkt het doorgaans een stuk moeilijker te zijn om een transparant beeld te krijgen, of een betrouwbaar inzicht in de uitvoeringskosten.

Uitvoeringskosten

De post ‘Uitvoeringskosten in % van baten uit eigen fondsenwerving’ in jaarverslagen is een belangrijke indicator voor het rendement van goede doelen.  Algemeen geldt: hoe lager, hoe beter. Maar geen enkele organisatie ontkomt aan dergelijke kosten; nul procent is enkel haalbaar als er een suikeroom of -tante is die voor de kantoor-, porto-, bank-, accountants- en andere kosten opdraait. Bij het verlenen van keurmerken aan goede doelen wordt tot 25(!) procent uitvoeringskosten aanvaardbaar geacht. Maar goed draaiende vrijwilligersorganisaties blijven daar doorgaans ver onder.

Samengevat

Michel en Raph hebben vertrouwen in zowel The Thom Foundation als in Niketan. En ze  hopen van harte dat u het daarmee eens kunt zijn!

Het TwoToVentoux-team hanteert zelf geen strijkstok of uitvoeringskosten.  Er is voor gekozen dat donateurs hun bijdrage rechtstreeks kunnen overmaken op de rekening van stichting Niketan. Dat biedt optimale zekerheid dat het maximale rendement uit de donatie wordt gehaald.

Doneren

Op elke pagina op deze website heeft u toegang tot de donatiemodule. Deze module maakt gebruik van iDEAL.

Als u het TwoToVentoux-team via een andere weg wilt steunen met een financiële bijdrage, dan kunt u rechtstreeks een bedrag overmaken op bankrekening NL30ABNA0519927877 van stichting Niketan, onder vermelding van ‘TwoToVentoux’.

Fietsen naar – en op – de Mont Ventoux voor het goede doel